𝗕𝘂́𝗻 𝗼̂́𝗰 𝗻𝗴𝘂𝗼̣̂𝗶 𝗢̂ 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗽𝗵𝗲̀𝗼 🥲-------------------#hoireviewdoa

𝗕𝘂́𝗻 𝗼̂́𝗰 𝗻𝗴𝘂𝗼̣̂𝗶 𝗢̂ 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗽𝗵𝗲̀𝗼 🥲
-------------------#hoireviewdoancotam
📍Bún ốc nguội Ô Quan Chưởng - bắt góc số 1 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, HN
⏱ 7:00 - 13:00
💵 40.000vnđ

Cũng định ra Bùi Thị Xuân ăn nhưng ăn thử ở đây xem thế nào còn up lên cho cả nhà và kết quả vừa chán vừa đắt 😃
Nước nhạt nhẽo, không đậm cũng không ngọt mà chả chua, chỉ là nước luộc không. Gọi 2 bát mà cho được vài miếng bún. Được mỗi cái ốc to, giòn, mỗi bát được 5-6 con, còn lại thì bình thường. Giá 40k/bát và not recomend nhé cả nhà 👌🏻

𝗕𝘂́𝗻 𝗼̂́𝗰 𝗻𝗴𝘂𝗼̣̂𝗶 𝗢̂ 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗽𝗵𝗲̀𝗼 🥲-------------------#hoireviewdoa

𝗕𝘂́𝗻 𝗼̂́𝗰 𝗻𝗴𝘂𝗼̣̂𝗶 𝗢̂ 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗽𝗵𝗲̀𝗼 🥲-------------------#hoireviewdoa

𝗕𝘂́𝗻 𝗼̂́𝗰 𝗻𝗴𝘂𝗼̣̂𝗶 𝗢̂ 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 𝗮̆𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝗻 𝗽𝗵𝗲̀𝗼 🥲-------------------#hoireviewdoa

Để lại phản hồi bài viết