Hôm nay em gọi mang về ngọc thạch quán cơ sở Lương Định Của lúc cho đá vào phát hiện

Hôm nay em gọi mang về ngọc thạch quán cơ sở Lương Định Của lúc cho đá vào phát hiện em này nhìn rõ là 1 con gì đó mà k biết là sinh vật gì luôn á😓
Những cũng may là nhìn thấy bỏ ra kịp thời k là hỏng luôn cốc chè sầu liên🥲
Mọi người đi ăn nhớ cho từ từ dần dần để xem nhá ạ 😭 quán e ăn lâu r mà nay có sinh vật lạ bun qua😢

Hôm nay em gọi mang về ngọc thạch quán cơ sở Lương Định Của lúc cho đá vào phát hiện

Hôm nay em gọi mang về ngọc thạch quán cơ sở Lương Định Của lúc cho đá vào phát hiện

Hôm nay em gọi mang về ngọc thạch quán cơ sở Lương Định Của lúc cho đá vào phát hiện

Để lại phản hồi bài viết