Hôm nọ lên nhà ông bạn thấy có mấy cây Cọ nhiều quả lắm mà ổng không biết có ăn được

Hôm nọ lên nhà ông bạn thấy có mấy cây Cọ nhiều quả lắm mà ổng không biết có ăn được không. Nay đi Hòa Bình thấy họ bán nhiều quả Cọ, tôi cũng mua thử về xem như nào. Thấy họ bảo là ỏm như ỏm trám đen, cơ mà nắn thấy nó cứng như gỗ thì k hiểu có ỏm kiểu đấy được không.
Có mẹ nào đã làm, ăn quả Cọ này rồi thì chia sẻ với
Cám ơn các mẹ !

Anh Tuấn

Hôm nọ lên nhà ông bạn thấy có mấy cây Cọ nhiều quả lắm mà ổng không biết có ăn được

Để lại phản hồi bài viết