Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm duyên cho bình hoa vừa giúp cố định các cành hoa .
Dưới đây là 8 bình hoa đã được thực hiện gần đây theo kỹ thuật này . Mọi người cùng ngắm từng bình để hình dung được kỹ thuật gác cành khô có thể áp dụng thế nào.
Thử tìm và nối các tam giác trong các bình hoa để hiểu thêm về nguyên tắc tạo không gian 3D khi cắm hoa mà mình đã nhắc tới ở chia sẻ hôm qua .
#yêubếpcóhoa

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Hôm qua mình đã chia sẻ clip cắm hoa với kỹ thuật gác cành ở miệng bình để vừa làm

Để lại phản hồi bài viết