HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?!

Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội quỹ đất chật nên không có vườn để trồng. Không có vườn thì trồng bancon chung cư và xây bồn nhỏ trên nền gạch tận dụng mảnh sân phía sau của shophouse để đổ đất trồng hồng

Sau rất nhiều loại hoa hồng đã trồng thì cá nhân Kim nhận thấy loại hoa dễ trồng nhất đó là “Hồng cổ sapa, vân khôi thái loại bán leo, điều cổ, bạch cổ” đây là những loại hồng nội thích nghi được với thời tiết Việt Nam và rất dễ chăm bón

Loại phân chăm định kì hàng tuần là phân đầu trâu, mỗi lần bỏ 1 nhúm nhỏ vào mỗi gốc và chung cư thì Kim ngâm nước gạo chua để tưới hàng ngày

Kinh nghiệm để chọn cây khi mua thì Kim thấy nếu bạn có điều kiện thì chọn mua những gốc cây vài năm tuổi (mất công 1 lần đầu tư nhưng sẽ hiệu quả hơn nhiều lần mua cây nhỏ, cây nhỏ sức sống yếu lâu lên và ít hoa )

Với hồng vân khôi bán leo thái và hồng cổ sapa kể cả là thân tree thì vẫn tạo dáng để leo vòm như bình thường nên các chị em thích vẫn cứ mạnh dạn trồng để niềm vui với hoa cỏ hàng ngày được nuôi dưỡng nhé !!!!

Một người trồng hoa ko chuyên xin phép chia sẻ một chút kinh nghiệm với các CBAC ạ !

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

HỒNG TRỒNG BANCON CHUNG CƯ CÓ KHÓ ?! Em có tình yêu vô tận với hoa nhưng do ở Hà Nội

Để lại phản hồi bài viết