#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #Heoquaygiònbì
No.029
Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em mưa, cả nhà không đi chơi được, nên em lại vào bếp chơi "đồ hàng".
Đừng nhờn với chị, không nổ không yên với chị đâu - mụ nói với em thịt quay😜. Thịt quay theo tiêu chuẩn cá nhân mụ Kim Kit Chan là:
1. Bì nổ giòn rụm (giòn rụm khác giòn cứng nha), nghe tiếng chồng em thái là bít giòn rùi phải hông ạ 😜
2. Phần thịt vẫn trắng, săn chắc, ngọt, không nhừ như thịt kho, không cháy cạnh
3. Bì và thịt vẫn đôi lứa sánh đôi, bám chắc vào nhau 😁
Cách làm chi tiết, em đã chia sẻ trong loạt bài dự thi "Chọn Tết Bên Nhau" rồi ạ. Nếu ai quan tâm, thì xin xem lại link dưới giúp em nhé.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ 🥰
https://www.facebook.com/groups/groupyeubep/permalink/1344265862624232/

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

#KimKitChan #Thịtquaygiònbì #HeoquaygiònbìNo.029Em chào cả nhà 🥰🌸! Hôm nay, chỗ em

Để lại phản hồi bài viết