🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post.

🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰

Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post. Mình làm bánh nhiều dữ lắm mà riết cả nhà quỳ lạy năn nỉ mình đừng làm nữa nên nay mình chuyển sang học làm món cappuchino và latte art này.

Mình mới học, mọi người góp ý thêm nha

🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post.

🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post.

🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post.

🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post.

🥰 Làm cappuchino art nóng tán đổ crush🥰Mình nằm vùng lâu lắm rồi mà nay mới dám post.

Để lại phản hồi bài viết