❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣K nhất định là mua

❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣
K nhất định là mua của ai . Chỉ cần là xôi SS , xôi lạc ruốc thôi là mê
Khs ở nhà k ăn nhưng đi biển NHẤT NHẤT ĐỊNH sẽ tìm xôi mua mặc dù đắt hơn bt 🤣🤣🤣

Ps : Cuối tuần sầm sơn đông như hội !

❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣K nhất định là mua

❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣K nhất định là mua

❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣K nhất định là mua

❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣K nhất định là mua

❌ Lao xuống biển 1 cái thôi là nháo nhác lên để tìm cô bán xôi 🤣🤣K nhất định là mua

Để lại phản hồi bài viết