Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ <3. Chi tiết các món e note từng ảnh nha mọi người :p
cám ơn ad duyệt bài ạ
#yeubep

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Lâu lâu chán cơm lại thấy thèm mì. Mà ăn mì rau củ mới chịu cơ

Để lại phản hồi bài viết