Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần nay. Yêu gì đâu á, ra ngắm vào ngắm không chán. Mấy em hoa này mua về nhà mình tuốt lá, ngâm trong xô nước vài tiếng rồi mới cắm vào bình. Hoa hồng hút nước nhiều nên khi cắm cho nhiều nước. Hàng ngày thay nước, mỗi lần thay nước cắt bớt gốc và cho thêm một số chất giúp hoa tươi lâu hoặc gói dưỡng hoa của dalat hafarm. Chúc cả nhà có nhiều bình hoa đẹp.

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Lúc nào cũng có đam mê bất tận với hoa hồng. Mừng tuổi mới nên cứ rộn ràng cả tuần

Để lại phản hồi bài viết