Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba chỉ thơm phức, nấu nồi cơm nóng với miếng cháy vàng ruộm chấm cùng mắm ruốc xào thì dễ dàng đánh bay hết nồi cơm luôn nè. Cơm nhà mình hôm nay gồm có các món:

- Thịt ba chỉ xào mắm ruốc
- Rau củ luộc (chấm kèm mắm ruốc)
- Canh bông hẹ đậu hũ

Công thức chi tiết trong từng hình nha. Thực đơn gồm một món nặng là mắm nên sẽ thêm một món nhẹ là canh đậu hũ để cân bằng lại.

Mời cả nhà nhé!

#comnha
#annievoskitchen
#yeubep

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Mấy hôm nay chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Mưa như vầy mà có nồi mắm ruốc xào thịt ba

Để lại phản hồi bài viết