Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại

Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại căn nhà bé nhỏ là nước mắt lại thành sông thành suối. “Con sít mẹ, tại sao mẹ không cho con ăn bò khô”, “Bố ơi! Mẹ không cho con ăn”. Nhà đông con, ba cái mồm lèo nhèo, đặc biệt thằng út ít dai như đỉa đói.
Ăn kiểu ăn thùng uống vại món này thì chắc em toi mất các bác ạ. Nóng thì thôi rồi các bác nhờ, lại hậu ăn là bão nước mắt đổ về: “Mẹ ơi con đau ...ít”.
Từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện về món ăn này sẽ chỉ có nước mắt, món ăn kiếm được nước mắt nhiều nhất nhà em, còn nhà các bác!?

Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại

Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại

Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại

Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại

Món ăn lấy đi nhiều nước mắt nhất của nhà cháu. Vâng cứ mỗi lần món này hiện diện tại

Để lại phản hồi bài viết