Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ, giá đỗ tự ủ, giò, chả tự làm hết chứ hông ai bán 😄). Không chỉ yêu ẩm thực quê hương mà khi đã "nhập gia tùy tục" thì em cũng tự học cả ẩm thực Hồi Giáo để tiếp đãi khách là người bản địa-người Kurd. Có mâm cơm ít rau lắm vì rau không nhiều, chủ yếu là rau cải bắp, cải thảo và bina là rau ăn lá thôi ạ 😊.

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Một vài mâm cơm tự tay em nấu từ A_Z. Chỉ có nguyên liệu sống là phải mua (có đậu hũ,

Để lại phản hồi bài viết