Nay em cũng bắt trend "tím lịm tìm sim" cùng các chị ạ. Sau quá trình bày banh cái

Nay em cũng bắt trend "tím lịm tìm sim" cùng các chị ạ.
Sau quá trình bày banh cái bếp, nhào nhào - nặn nặn thì em cũng cho ra 1 số món dành cho các tín đồ mê ngọt đây ạ 😂😂
Công thức em up dưới ảnh ạ

#yêubếp
#khoailangtím

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Nay em cũng bắt trend

Để lại phản hồi bài viết