Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu chín e được gửi từ quê ra cho, tối qua hì hụi đến giờ e ra sp sấu ngâm đường vàng, mật ong và gừng ạ, e cất đi để dành thi thoảng người mệt mỏi, làm 1 cốc cho thỏa lòng nhớ quê 😋

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Nay trời đã dịu hơn và e mời các a/c cùng ăn uống chút quà mùa thu của e nhé ạ. Sấu

Để lại phản hồi bài viết