-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!-Công thức

-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.
Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!
-Công thức mình có để ở từng hình các bạn nhấp vô xem nhé.
- gà luộc rút xương.
- giả cầy vịt rút xương ăn bún.
- xôi vò.
- Chạo chân giò.
Và một vài món phụ.
#yêuBếp
#EsheepKitchen

-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!-Công thức

-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!-Công thức

-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!-Công thức

-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!-Công thức

-Nhà có tý việc mình lại vào bếp.Mình xin mạn phép chia sẻ 1 vài món ạ!-Công thức

Để lại phản hồi bài viết