Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà mình chỉ gần biển thôi chứ không làm nghề đi biển nhưng vẫn luôn nhận mình là dân biển 😜😜😜. Vì thế từ nhỏ giờ toàn ăn Hải sản, ăn riết mấy chục năm nay mà không chán, có khi do được ăn nhiều cá biển mà mắt mấy chị em nhà mình rất sáng, tới giờ chưa ai bị cận loạn gì cả 😊😊😊. Mình không trực tiếp đánh bắt hay buôn bán gì Hải sản nhưng lại rất thích lượm lặt hình ảnh tôm cá của quê hương lưu vào điện thoại để nhìn ngắm mỗi ngày, sở thích hơi kì quái phải không mọi người 😋😋😋.
Đây là những sản phẩm của biển quê mình mà mình đã lượm lặt hình ảnh của bạn bè và cả những lần mình mua về ăn cùng gia đình. Xin gửi tới cả gia đình yêu bếp để lan tỏa năng lượng sặc mùi tôm cá 🤓🤓🤓

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân

Nhà Mình Chỉ Gần Biển Thôi Chứ Không Làm Nghề Đi Biển Nhưng Vẫn Luôn Nhận Mình Là Dân