Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.
Trong khuôn khổ bài này mình xinh chia sẻ lại 3 cách đơn giản mà mình học được để các bạn yêu hoa thoả sức sáng tạo.
1. Cố định với băng dính (xem hình trong bài).
2. Cố định với cành khô trên miệng bình (xem hình trong bài).
3. Cố định bằng 1 cành khô chia miệng bình (Xem hình trong bài).
Thời lượng chia sẻ đến đây là hết😜 hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ sau😊

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Nhiều bạn ib hỏi làm sao để cắm hoa cố định về 1 góc như mấy lọ hoa mình đã cắm.Trong

Để lại phản hồi bài viết