Ra chợ mua vợ bó hành,Để quên một tuần nó đành nở hoa.Lần đầu em thấy hành tự nở hoa

Ra chợ mua vợ bó hành,
Để quên một tuần nó đành nở hoa.

Lần đầu em thấy hành tự nở hoa trong tủ lạnh đó mọi người 😄

Ra chợ mua vợ bó hành,Để quên một tuần nó đành nở hoa.Lần đầu em thấy hành tự nở hoa

Ra chợ mua vợ bó hành,Để quên một tuần nó đành nở hoa.Lần đầu em thấy hành tự nở hoa

Để lại phản hồi bài viết