Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thật ra chỉ là 2 bữa mỗi tuần thôi.

Nhưng mình tính không bằng trời tính. Bữa giờ nhiều hôm làm việc ở nhà, mình nấu luôn cả ... 3 bữa 😆 Chưa hết tháng 3 mà đã nấu xong hết 100 bữa rồi, vợ đang muốn tăng KPI lên 200 😂

Hình ảnh một số món vợ yêu thích mà mình có chụp lại.

(Công thức mình bổ sung từng ảnh nhe)

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Resolution năm 2020 của mình là bận cách mấy cũng nấu 100 bữa cho vợ ăn. Nghe có vẻ

Để lại phản hồi bài viết