Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?
Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt cho chính bản thân mình. Đây là phần nhỏ cuộc sống của em, cô sinh viên năm 4 của 1 trường đại học ở Sài Gòn. Mặc dù ở 1 mình nhưng em luôn chăm chút từng bữa ăn của mình. Vì vừa học vừa làm nên em thường chọn những món đơn giản, thời gian làm nhanh để đáp ứng được thời gian làm và học. Nay em mạn phép chia sẻ những phần ăn hằng ngày của mình để các bạn sinh viên như em yêu góc bếp của mình hơn và đảm bảo sức khỏe học tập làm việc.
Công thức cơ bản và tên món em để dưới từng hình ạ. 🤍
Cảm ơn anh chị Admin.

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Sống 1 mình thì ăn gì?Xa nhà giúp ta trưởng thành hơn, nấu ăn ngon để chăm sóc tốt

Để lại phản hồi bài viết