#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#Yêubếpcóhoa

Cách cắm và dưỡng hoa Loa Kèn

Hoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm vào nước có chút dưỡng hoa. Tuỳ theo độ nở của búp mà ngâm thời gian dài hay ngắn. Khi hoa có bông nở miệng sáo bắt đầu cho lên bình
Nước cắm hoa bằng nước sạch thì tốt nhất.
Cắm:
1. Chia hoa làm 3 loại theo chiều cao
2. Nếu bình nhỏ thì câm những cành cong size nhỡ trước
3. Nếu bình miệng to như bình e cắm 300 bông thì lại cắm cành to để giữ chắc tạo khung
Cắm những cành đầu như nan hoa xe đạp đan vào nhau chắc chắn rồi dần dần cắm lên
Trong bài này e có đăng 3 video cắm gác cành với bình đáy nhỏ miệng loe, bình đáy to miệng nhỏ và bình to quá thì cho thêm lọ lồng lọ vào trong
Kèn đang rộ đẹp và rất rẻ, mọi người thử nhé

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

#YêubếpcóhoaCách cắm và dưỡng hoa Loa KènHoa e mua về tuốt 2/3 lá. Cắt gốc rồi ngâm

Để lại phản hồi bài viết