#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

#Tetdoanngo2020 #Tetgiuanam
Hàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh ú, cơm rưu, trái cây. Năm nay đổi món với bánh trôi và xôi nếp ngũ sắc! Nhưng không thể thiếu bó lá xông nhà treo trước cửa như truyền thống lâu đời trừ tà ma ôn dịch. Bó lá rất đẹp gồm: xương rồng, liễu, khuynh diệp. Hết 3 ngày lại đem vào nấu với nồi nước xông toàn thân giải cảm!

#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

#Tetdoanngo2020 #TetgiuanamHàng năm nhà mình đều cúng Tết đoan ngọ với bánh tro, bánh

Để lại phản hồi bài viết