Thịt quay nổ giòn bì 😊Không được xuất sắc như người ta nhưng vì nó siêu nhanh dành

Thịt quay nổ giòn bì 😊

Không được xuất sắc như người ta nhưng vì nó siêu nhanh dành cho người siêu nhác như mình nên share 🤣

1. Sấy khô bì bằng máy sấy tóc, thiệt khô nha
2. Cho muối lát đều lên da bì - nckd 180d - 20 phút
3. Lấy hết muối ra - nckd 200d - 15 phút nữa
Ai thích đậm màu hơn thì cho thêm tý time nữa nha

M dùng nckd Philips nên nhanh hơn. Các bạn dùng nc khác tăng thêm thời gian nha.

Thịt quay nổ giòn bì 😊Không được xuất sắc như người ta nhưng vì nó siêu nhanh dành

Thịt quay nổ giòn bì 😊Không được xuất sắc như người ta nhưng vì nó siêu nhanh dành

Thịt quay nổ giòn bì 😊Không được xuất sắc như người ta nhưng vì nó siêu nhanh dành

Thịt quay nổ giòn bì 😊Không được xuất sắc như người ta nhưng vì nó siêu nhanh dành

Để lại phản hồi bài viết