Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.
Tính tiền thì cg same same như nhau.
Chứ ăn ở Bay lèo tèo quá mà giá so với mặt bằng thì xin thưa là không hề rẻ . Tối thứ 7,cn 389k/ người nhé.
Địa điểm mình ăn Bay- 14 tông đản.
Vài ảnh cho các bạn thẩm.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Thôi, mình cứ trung thành với Buffet Sen. Vừa nhiều món hải sản, mà đồ ăn phong phú.

Để lại phản hồi bài viết