Wagyu steak nhà làm ăn kèm với cà rốt baby áp chảo rưới sốt vang đỏ, thịt dùng với

Wagyu steak nhà làm ăn kèm với cà rốt baby áp chảo rưới sốt vang đỏ, thịt dùng với sốt dâu tằm ạ, thêm cốc sparkling dâu tằm cuối cùng của 2018 ❤ Vậy là em đã có 1 bữa brunch hoàn hảo tại gia ^^

Wagyu steak nhà làm ăn kèm với cà rốt baby áp chảo rưới sốt vang đỏ, thịt dùng với

Wagyu steak nhà làm ăn kèm với cà rốt baby áp chảo rưới sốt vang đỏ, thịt dùng với

Wagyu steak nhà làm ăn kèm với cà rốt baby áp chảo rưới sốt vang đỏ, thịt dùng với

Để lại phản hồi bài viết