Xin chào mọi người, mình mua quả này mấy hôm trước vì cứ tưởng quả nhàu. Có bạn nào

Xin chào mọi người, mình mua quả này mấy hôm trước vì cứ tưởng quả nhàu. Có bạn nào biết đây là quả gì và ăn thế nào không? Mình thử thì giống như trái cây vậy.
Chúc các bạn yêu bếp một ngày vui vẻ!

Xin chào mọi người, mình mua quả này mấy hôm trước vì cứ tưởng quả nhàu. Có bạn nào

Để lại phản hồi bài viết