#Yêu bếp có hoa#Nay mình chia sẻ những giỏ hoa tự cắm bằng cách mix lá hoa với những

#Yêu bếp có hoa#
Nay mình chia sẻ những giỏ hoa tự cắm bằng cách mix lá hoa với những chiếc đài Sen xanh ngắt của Hạ nhé!
Thứ tự “vào giỏ”:
- lớp lá cành nền (Tùng nho);
- hoa chính (Calla, hoa Hồng)
- hoa cành phụ ( đài sen, cành tiêu)
Chúc các bạn cắm được nhiều giỏ hoa rực rỡ

#Yêu bếp có hoa#Nay mình chia sẻ những giỏ hoa tự cắm bằng cách mix lá hoa với những

#Yêu bếp có hoa#Nay mình chia sẻ những giỏ hoa tự cắm bằng cách mix lá hoa với những

#Yêu bếp có hoa#Nay mình chia sẻ những giỏ hoa tự cắm bằng cách mix lá hoa với những

#Yêu bếp có hoa#Nay mình chia sẻ những giỏ hoa tự cắm bằng cách mix lá hoa với những

Để lại phản hồi bài viết