# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #
Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:
- Sen Cung đình nhỏ, có cấu trúc bông tròn, ít lớp cánh hơn nhưng có đài và nhuỵ hoa khá đặc biệt;
- Sen Cung đình cắm Ikebana khá xinh xắn vì bông không quá nặng, dễ xử lý trong các bình Jiyuka miệng nhỏ.
- Thân cành Sen Cung đình nhỏ, đặc chứ không rỗng như Sen các loại
- Sen Cung đình ít rụng cánh mà khô nguyên trên cành khi “tàn bông”
- Sen Cung đình chỉ có mùi hương thoang thoảng như gần như xa...
Đã là Hoa thì khắc đẹp
Đã là Sen thì càng mê
Dù trồng ở bất cứ vùng miền nào...
Tuy nhiên, để làm trà thì chỉ có Bách Diệp Hồ Tây mới đủ tiêu chuẩn!
Chia sẻ cùng Yêu bếp những bình Sen Cung đình nhỏ bé nhà mình...

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

# Yêu bếp có hoa #Nay mình xin chia sẻ Sen Cung đình, khác với Sen Bách Diệp Hồ Tây:

Để lại phản hồi bài viết