#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoa
Thỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào chung một bình. Nhưng 99% hoa em cắm cho góc nhà yêu thích, thì luôn theo dạng MỖI-BÌNH-MỘT-HOA.
Tại vì thực sự đặc trưng của cắm hoa chính là dù có thông hiểu và cố gắng phối hợp các loại hoa có độ cứng cành, độ hút nước, độ bền cánh tương đương nhau; thì cuối cùng một bình hoa cắm chung quá nhiều loại hoa sẽ luôn có tuổi thọ trung bình ngắn hơn những bình hoa cắm riêng mỗi loại hoa một bình.
Chính vì thế đối với em thì cắm hoa cũng như yêu thương trân quý một mối quan hệ, nếu mình dành đủ không gian và sự quan tâm để thấu hiểu loại hoa này cần kiểu bình này, loại hoa kia cần mực nước này, thì hoa sẽ đẹp đẽ; nên mối quan hệ mà ở đó mỗi người đều được thoải mái ở trong một không gian riêng biệt đủ sự riêng tư và tôn trọng thì cũng sẽ thường bền lâu hơn những mối quan hệ chồng chéo ồn ào tụ tập quá nhiều người.
Hết biết viết gì nữa rồi, em ngừng biên thư tại đây, hy vọng bài này cũng góp phần vào 889119 bài chờ duyệt để chị ác-min của Yêu Bếp thật bận rộn ngập mặt ko thể nào còn thời gian đi cà khịa em nữa. Em hết ạ 😌😌😌

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

#YêuBếpCóHoaThỉnh thoảng em cũng cắm những bình hoa dạng phối hợp nhiều loại hoa vào

Để lại phản hồi bài viết