1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatclean

Tăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn canh cánh trong lòng nhiều chị em. Em cũng thế. Từ 1 đứa bị thần hêu nhập, em đã giảm được ~10 kí chủ yếu nhờ vào chế độ ăn, 30% còn lại do tập luyện và tổ tiên độ. Các bữa ăn của em đa số hướng theo kiểu eatclean lành mạnh, chứ không hoàn toàn lành mạnh như nhiều chị em khác

Mọi người tham khảo thực đơn trong từng hình nhé. Lượng nhiều hay ít tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân, bài đăng này chỉ có mục đích gợi ý 1 vài thực đơn lành mạnh (1 vài hình sẽ không được lành mạnh) và động viên các chị em: đừng bỏ bê bản thân nhó. Mãi iu mọi ngừi 😊😊

Cả nhà có thể ghé Instagram @thaonguyen3m để coi những đồ ăn healthy khác trên mục Highlight hoặc lướt Feed nếu muốn xem em làm bánh ngọt ạ hihi

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

1 vài gợi ý cho bữa ăn eatcleanTăng cân - Giảm cân - Giữ cân là những điều gì đó luôn

Để lại phản hồi bài viết