` GÓC CHÊ  HÃI ĐẾN GIÀ
2019 05 21

GÓC CHÊ HÃI ĐẾN GIÀ

[GÓC CHÊ – HÃI ĐẾN GIÀ] NHÂN VIÊN BÊN NHÀ HÀNG ĐÃ LIÊN LẠC VÀ XIN LỖI, MUỐN MÌNH XOÁ BÀI ĐĂNG NÀY NẾU KHÔNG CÁC EM NHÂN VIÊN...