“Anh chồng nói anh sẽ có một chiếc túi Hơ-mét ngon lành cho em ! Em tưởng thiệt nên

“Anh chồng nói anh sẽ có một chiếc túi Hơ-mét ngon lành cho em !

Em tưởng thiệt nên mừng lắm, chờ mãi đến khi nhận quà rồi thấy không trật đi đâu được.🤣”

Các bạn không nhìn nhằm đâu ạh , Hơ-mét xịn 100% bảo đảm chính hiệu Saigon vừa ngắm được vừa ăn được.

P/s : cái bánh này em làm trong một cơn mơ kéo dài 3 ngày. Mất ngủ vì nó luôn. Giờ thì em khỏi sắm đồ hịu òi.

“Anh chồng nói anh sẽ có một chiếc túi Hơ-mét ngon lành cho em ! Em tưởng thiệt nên

“Anh chồng nói anh sẽ có một chiếc túi Hơ-mét ngon lành cho em ! Em tưởng thiệt nên

“Anh chồng nói anh sẽ có một chiếc túi Hơ-mét ngon lành cho em ! Em tưởng thiệt nên

“Anh chồng nói anh sẽ có một chiếc túi Hơ-mét ngon lành cho em ! Em tưởng thiệt nên

Để lại phản hồi bài viết