𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 🥑&🥭#avosandmango#bơvàxoài𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀

𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 🥑&🥭

#avosandmango
#bơvàxoài

𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐨̛

𝗧𝗮̣𝗶 𝘀𝗮𝗼 𝗹𝗮̣𝗶 𝗹𝗮̀ 𝘅𝗼𝗮̀𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗼̛???

Vì đó 2 loại trái cực kì đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới vừa phù hợp làm đồ ăn lại vừa phù hợp làm đồ uống

𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐗𝐨𝐚̀𝐢 : 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̛𝑛 40 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑎̀𝑖 𝑜̛̉ 𝑉𝑁, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑢̣ 𝑚𝑢̀𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑎̆𝑚 . 𝑁𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑒̂̉ đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑎̀𝑖 𝐶𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑢, 𝐶𝑎́𝑡 𝐻𝑜𝑎̀ 𝐿𝑜̣̂𝑐 , 𝑥𝑜𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 Đ𝐿 đ𝑜̉..

𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐛𝐨̛ : 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑜̛𝑛 10 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑜̛ 𝑜̛̉ 𝑉𝑛. 𝐾ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑥𝑜𝑎̀𝑖, 𝑏𝑜̛ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 6 - 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 9. 𝐶𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑜̛ 𝑛𝑔𝑜𝑛 034 , 𝑠𝑎́𝑝, ℎ𝑎𝑠𝑠, 𝑡𝑢̛́ 𝑞𝑢𝑦́, 𝑏𝑜𝑜𝑡ℎ..

Sở dĩ phải giới thiệu kĩ vì đồ ăn từ trái cây nên chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu. Trái cây càng tươi ngon thì đồ ăn càng thêm phần hấp dẫn . Và đặc biệt “mùa nào thức ấy”. Mùa hè từ tháng 6- t9 là thời điểm mà trái xoài và bơ cho ra trái ngon nhất trong năm🥑🥭🥑🥭🥑🥭

𝐒𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐦𝐨́𝐧 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟐 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐞́:

1. Sinh tố Bơ Xoài
2. Bánh mì bơ xoài
3. Sa lát bơ xoài
4. Bơ bỏ lò
5. Bánh pancake bơ

Công thức sẽ up dưới từng ảnh để các bạn tiện theo dõi

𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢  🥑&🥭#avosandmango#bơvàxoài𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀

𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢  🥑&🥭#avosandmango#bơvàxoài𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀

𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢  🥑&🥭#avosandmango#bơvàxoài𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀

𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢  🥑&🥭#avosandmango#bơvàxoài𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀

𝐁𝐨̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐨𝐚̀𝐢  🥑&🥭#avosandmango#bơvàxoài𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐚̆𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐱𝐨𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀

Để lại phản hồi bài viết