GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG! Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có

GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG!

Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có thể là chà nhựa 2 đầu không kỹ. Còn 1 lý do nữa là mọi người nạo vỏ dưa từ cuống đến đuôi. Lượng nhựa đắng ở sát cuống nhiều hơn, sẽ kéo toàn bộ nhựa từ cuống xuống. Còn nếu nạo vỏ từ đuôi sẽ hạn chế dưa bị đắng. 😃
Ngoài ra thì nên để lạnh dưa chuột trc khi ăn. Và phải kèm theo gói muối mì tôm, thiếu gói muối mỳ tôm thì cảm giác mất ngon 1 nửa. 😎
Mình thích cắt tròn và hơi dày để cắn ngập mồm, và thưởng thức trọn vẹn 1 miếng luôn. Còn chẻ 4 như nhà hàng thì lại phải ăn 2-3 lần. 😃 Cảm giác không được trọn vẹn. 🍺😄

GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG! Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có

GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG! Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có

GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG! Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có

GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG! Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có

GỌT DƯA CHUỘT 🥒 ĐỂ KHÔNG BỊ ĐẮNG! Chắc mọi người đã từng ăn dưa chuột và bị đắng. Có

Để lại phản hồi bài viết