Cả nhà cho hỏi quán bingsu nào ở Hà Nội có size S ạ? Mình tìm mấy chỗ toàn size to 2

Cả nhà cho hỏi quán bingsu nào ở Hà Nội có size S ạ? Mình tìm mấy chỗ toàn size to 2 người ăn. Cảm ơn ạ!

Cả nhà cho hỏi quán bingsu nào ở Hà Nội có size S ạ? Mình tìm mấy chỗ toàn size to 2

Để lại phản hồi bài viết