Cả nhà cho hỏi xôi xéo gói lá sen như thế này bán ở đâu là ngon ạ??

Cả nhà cho hỏi xôi xéo gói lá sen như thế này bán ở đâu là ngon ạ?? Mama em muốn ăn nên cần địa chỉ gấp luôn nạ :(((((

Không có mô tả ảnh.

Để lại phản hồi bài viết