Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,
Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh mà gần Quốc tế lao động mới được duyệt; cái tự nhiên em giật mình nhớ ra mình có lệnh bài miễn duyệt mà lâu nay không có bài, không biết có còn linh không. Thế là lật đật xem album ảnh trong điện thoại xem gần đây có gì vui để viết bài chia sẻ với mọi người. Đây, em xin kể mọi người nghe câu chuyện về em và bình hoa tulip nhà em tuần qua ạ.
#yêubếpcóhoa

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Chào mọi người,Hôm qua đọc xong bài viết về bữa tối Giáng sinh, viết cho Giáng sinh

Để lại phản hồi bài viết