[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnhau?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=*NK-R) [#YêuBếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=-UK-R)

Cười ngả nghiêng vì hàng xóm tưởng nhầm là "*bợm rượu"* vì Tết này nhà mình chỉ toàn là ***rượu*** và ***mồi nhắm ***🤣

Đính chính ngay mở bài là mình không phải là *"bợm rượu" *đâu cả nhà nhé. Có cái tật khó ngủ mọi người à nên phải ngoài tập thể dục thì mình uống rượu trái cây cho dễ ngủ. Nên nhà làm toàn là rượu trái cây lên men tự nhiên 😍

Sẵn tiện chào đón năm Tân Sửu, nhà mình quyết định làm mẻ rượu để tặng những người thân luôn. **Rượu trái cây** nhà mình ủ cùng đường phèn để lên men tự nhiên nên rất tốt cho sức khỏe với lại nhẹ nhàng thích hợp uống mỗi ngày. Mình chọn các loại trái cây như thơm, ổi, thăng long đỏ, cam để có những màu đẹp mắt còn màu đỏ như rượu vang thì mình chọn trái giác (do ngoại gửi lên), dâu tằm, atiso đỏ và nho.

Nhưng mà chén bên chén thì mồi cũng phải bên mồi, nên thôi phơi vài mẻ đồ khô làm mồi nhắm gồm **tôm khô, khô bò, khô cá lóc, ba chỉ một nắng**. Mình làm thêm vài keo đồ chua như **kiệu, tai heo ngâm mắm, củ cải ngâm mắm.**

Nói không cực là không đúng tại làm rất lâu, có mấy món mình chuẩn bị từ 1 tháng trước luôn nên nay góp mặt vào Chọn Tết Bên Nhau của Yêu Bếp để chia sẻ Tết cùng với mọi người, Tết mà nên mọi cực nhọc bỏ qua hết, cùng tận hưởng không khí quây quần bên nhau, đi biếu quà cáp là đủ trọn vẹn rồi.

Mình cùng chia sẻ thêm các món ăn mọi người chuẩn bị cho Tết nha vì Tết cận kề rồi chuẩn bị thêm vài món cho nhà sung túc cả nhà nhé ❤

[#TrọnTếtAnVui](https://www.facebook.com/hashtag/tr%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtanvui?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=*NK-R) [#HeForSheAtHome](https://www.facebook.com/hashtag/heforsheathome?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=*NK-R) [#NamGiớiSẻChia](https://www.facebook.com/hashtag/namgi%E1%BB%9Bis%E1%BA%BBchia?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=*NK-R) [#ĐànÔngXâyTổẤm](https://www.facebook.com/hashtag/%C4%91%C3%A0n%C3%B4ngx%C3%A2yt%E1%BB%95%E1%BA%A5m?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=*NK-R) [#EsheepKitchen](https://www.facebook.com/hashtag/esheepkitchen?__eep__=6&__cft__[0]=AZWv4BiWrJqe4dREIHyT8XnR0i8nY2XUVZftSucGlI0nF1uKf4OVrsmCkhYMiQagb3S7cfceNxpkvirSJb5p3eamBrcdT0oKo-8Vkv3-5i34S51GOe_NU3FYDBdMsBp86S1tDC27-Zf3hKXiPHJT_c6a&__tn__=-UK-R)

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

[#ChọnTếtBênNhau](https://www.facebook.com/hashtag/ch%E1%BB%8Dnt%E1%BA%BFtb%C3%AAnnha

Để lại phản hồi bài viết