Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt để dành đây. Làm nhiều nhiều cất trong tủ ăn dc 2,3 tháng
😋😋
****Nguyên liệu:
•1kg sấu
•800g đường
•1 nhúm muối trắng
• 4 củ gừng to
•Nước vo gạo ( hoặc nước vôi trong)
Cách làm t up ở từng ảnh nhé 😄😄😄

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Đang mùa sấu nên tớ tranh thủ làm ít ô mai sấu thơm ngon, giòn, chua chua ngọt ngọt

Để lại phản hồi bài viết