Đạo Chủ Nhật nhà em là đạo không mần gì😄. Em thu xếp cho trẻ con đi play date (chọn

Đạo Chủ Nhật nhà em là đạo không mần gì😄. Em thu xếp cho trẻ con đi play date (chọn nhà bạn bè "bị" con đàn như mình, mỗi weekend thay nhau trông lũ con 1 lần). 2 vợ chồng ở nhà cắm bình hoa, chồng uống trà vợ uống cà😄, luộc hạt dẻ ngô khoai ăn trưa nhẹ bụng lại không phải dọn dẹp. Arghh yêu nhất cái bếp ở chỗ lâu lâu nó lại cho mình nghỉ😄

Đạo Chủ Nhật nhà em là đạo không mần gì😄. Em thu xếp cho trẻ con đi play date (chọn

Để lại phản hồi bài viết