Đây là góc em yêu nhất nhà !!! E tự lên ý tưởng với bạn thiết kế,tự chọn màu sơn đúng

Đây là góc em yêu nhất nhà !!! E tự lên ý tưởng với bạn thiết kế,tự chọn màu sơn đúng gu em thích ! Hạnh phúc nhất là được nấu ăn trong căn bếp mình yêu hihi ! Bếp em mới hoàn thiện đc 70% nhưng em đã thấy khá hài lòng hihi !

Đây là góc em yêu nhất nhà !!! E tự lên ý tưởng với bạn thiết kế,tự chọn màu sơn đúng

Đây là góc em yêu nhất nhà !!! E tự lên ý tưởng với bạn thiết kế,tự chọn màu sơn đúng

Đây là góc em yêu nhất nhà !!! E tự lên ý tưởng với bạn thiết kế,tự chọn màu sơn đúng

Để lại phản hồi bài viết