Đây là tôi khi tham gia hội yêu bếp, chỉ biết lướt Group và trầm trồ bài các mẹ đảm

Đây là tôi khi tham gia hội yêu bếp, chỉ biết lướt Group và trầm trồ bài các mẹ đảm up ảnh thức ăn...còn bản thân nấu ăn lúc nhạt, lúc mặn, lúc cháy😭

Em chỉ mới lơ là có tí thôi mà có ngay tác phẩm “cá kho bóng đêm”😭😭😭

Đây là tôi khi tham gia hội yêu bếp, chỉ biết lướt Group và trầm trồ bài các mẹ đảm

Đây là tôi khi tham gia hội yêu bếp, chỉ biết lướt Group và trầm trồ bài các mẹ đảm

Để lại phản hồi bài viết