E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄
-Cây này tên là Hồng Quế kép.
- Cây này hầu hết chợ cây nào cũng bán,
- Cây này e trồng đc hơn 3 năm, khi mua nó chỉ bằng 1/6 bh,
- Cây này trồng trong bồn quây trên nóc nhà, cái bồn ấy rộng 2m4, dài 1m2, cao 50cm. Trong bồn e trồng 2 cây, cây hồng quế này và 1 cây hồng bạch nữa, nhưng hiện h cây hồng bạch chỉ có nụ chưa có hoa.
- Đây là 1 cây, và bụi nó to cao như hình. Nó cao trên 3m rồi vì nó vượt cao hơn cả mái tầng sân ah.
- Cây này e chỉ tưới phân gà ủ mục, và phân cá viên mua chợ cây, chợ cây nào cũng có 35 cành/ kg.
Thường sau mỗi đợt hoa thì cắt hết bông và cành răm đi để cho hoa to bông hơn, sau đấy thì bón phân luôn. Ngoài ra thỉnh thoảng xin đc sữa thừa, sữa hết hạn, e pha loãng tỷ lệ 1l sữa 20l nước tưới gốc cây. Quan trọng nữa vì trồng bồn, phải nhớ thêm đất cho cây liên tục, một năm thêm vài ba lần ấy. Đất khi đổ đây e đi mua đất và thêm chùn quến, sơ dừa hoặc chấu. Tỷ lệ 1b đất, 1 bao chùn và 2 vốc sơ dừa, 1 nắm vôi.
- Cây này trồng cực kì thích nắng, nhà mình góc này hướng Tây đấy 😄

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

E tổ hợp trả lời luôn thể nhé 😄-Cây này tên là Hồng Quế kép.- Cây này hầu hết chợ cây

Để lại phản hồi bài viết