Em chào cả nhà ạ!Tôm chua kiểu Huế ❤️Giờ quê e đang mùa tôm đất tươi rói, giòn ngọt

Em chào cả nhà ạ!
Tôm chua kiểu Huế ❤️
Giờ quê e đang mùa tôm đất tươi rói, giòn ngọt thịt, lại thêm combo nắng rát thấu mặt nên triển món tôm chua này chắc hẳn là hợp lí ko gì bằng.
Hôm nay ngày thứ 3 phơi nắng thẩu tôm chua đã đỏ au nhìn đã mắt rồi cả nhà ạ 😍😍

Em chào cả nhà ạ!Tôm chua kiểu Huế ❤️Giờ quê e đang mùa tôm đất tươi rói, giòn ngọt

Em chào cả nhà ạ!Tôm chua kiểu Huế ❤️Giờ quê e đang mùa tôm đất tươi rói, giòn ngọt

Để lại phản hồi bài viết