Góc nhờ vả Bạn nào biết ở Hà Nội có quan Phá Lấu nào ngon không

[ Góc nhờ vả ] Bạn nào biết ở Hà Nội có quan Phá Lấu nào ngon không cho mình xin thông tin với. Mình cảm ơn nhiều Dưới đây là ảnh chống trôi 😀

Trong hình ảnh có thể có: món ăn