[hỏi han]Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội còn chỗ nào bán bánh cay không? Ngày xưa

[hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội còn chỗ nào bán bánh cay không? Ngày xưa ngoc Trung Yên có món này nhưng nghỉ hơn chục năm rồi, h không biết ăn ở chỗ nào!

[hỏi han]Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội còn chỗ nào bán bánh cay không? Ngày xưa

[hỏi han]Mọi người cho mình hỏi, ở Hà Nội còn chỗ nào bán bánh cay không? Ngày xưa

Để lại phản hồi bài viết