Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày, mình thấy đúng cả nhà ạ!
Mình xem việc nấu ăn là niềm vui, sau công việc là thời gian ở bếp đó, hôm nào yêu đời thong thả thì vừa nấu vừa đu đưa theo nhạc phát ra từ cái loa bên cạnh, có thêm bình hoa thơm thoang thoảng thì đúng bài ngất ngây, cộng thêm âm thanh chiên xào xèo xèo nữa thì ôi là sướng!

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Hôm nay cả nhà đã biết nên ăn gì chưa? Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ

Để lại phản hồi bài viết