Khi luộc gà mà gà to hơn xoong, thì các anh chị em có cao kiến gì hay hơn không ah

Khi luộc gà mà gà to hơn xoong, thì các anh chị em có cao kiến gì hay hơn không ah

Khi luộc gà mà gà to hơn xoong, thì các anh chị em có cao kiến gì hay hơn không ah

Khi luộc gà mà gà to hơn xoong, thì các anh chị em có cao kiến gì hay hơn không ah

Khi luộc gà mà gà to hơn xoong, thì các anh chị em có cao kiến gì hay hơn không ah

Để lại phản hồi bài viết