Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp,

Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật hẹp. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn enjoy, cởi mở 🙂 với chính Nó thế nào thôi ....

Bạn Cỏ, vẫn cho rằng, cuộc sống dù hiện đại đến đâu, phát triển như thế nào, thì con người vẫn luôn tìm và hướng về với #thiên_nhiên...

Mang một chút không gian xanh vào căn bếp nhỏ giản dị này. Như một nét chấm phá. Những chậu cây xinh xinh. Bạn đặt trên bàn đá, treo ngoài cửa lôgia, để bất kỳ chỗ nào bạn thích ....
Góc bếp hôm nay. Tràn đầy năng lượng. Trong lành. Và dịu mát.

Ảnh : Bếp nhà. Chút nhấn nhá màu xanh. Một màu #xanh hi vọng 🙂 🙂 🙂

Grassland,
Cỏ’s Kichen

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Không gian “xanh” trong bếp, Bạn đang sở hữu một không gian #bếp rộng rãi hay chật

Để lại phản hồi bài viết